ارتباط

1 دبیرخانه

قم، خیابان جمهوری اسلامی، کوچه ۲۴ (فرعی دوم سمت چپ) پلاک ۲۲،

کد پستی: ۳۷۱۶۶۹۴۱۹۶

تلفن: ۳۲۹۳۸۵۶۲ و ۳۲۹۰۷۷۹۰ (۰۲۵)