درباره

1 با توکل بر خدا و به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی با مشارکت بیش از 40 مرکز علمی و پژوهشی کشور پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار میشود. علاقه مندان به شرکت در افتتاحیه، کمیسیون های تخصصی و اختتامیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی همراه با چهارمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی ثبت نام نمایند.